Latest on Business & Finance

บล็อกเชน(blockchain) เข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไป

ถ้ารู้ว่าเงินอยู่ตรงไหน จะไปตรงไหน จะไม่รวยได้อย่างไร เทคโนโลยีกำลังจะมาเปลี่ยนโลก เงิน และโอกาสมหาศาลที่ใกล้เข้ามา เตรียมตัวคว้าโอกาสนั้นไว้ด้วยการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เมื่องเราศึกษามากพอจะทำให้เราเป็นโอกาส และจะทำให้เรารวย blockchain เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในแก่ธุรกิจดั้งเดิมทุกธุรกิจ และยังทำให้เกิดธุรกิจใหม่มากมายอีกด้วย link fb: Sorathorn wattanamalachai https://www.facebook.com/sorathorn.wattanamalachai fb: คุยการเงินกับที https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5-189662501941804/?modal=admin_todo_tour source